Kết quả tìm kiếm chuyên gia KH&CN : 23529 trong 0.026658058166504 giây
Stt Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh thành
1 ảnh TS Nguyen Quang Vinh Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự - Tự động hoá; các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
- Cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử (MEMS),..
- Người máy và điều khiển tự động
Hà Nội
2 ảnh TS Hà Minh Ngọc Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - Hoá học Hà Nội
3 ảnh ThS Nguyễn Minh Kỳ Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP - Kỹ thuật môi trường Gia Lai
4 ảnh TS Bùi Ngọc Quý Trường đại học Mỏ - Địa chất - Khoa học Trái Đất Hà Nội
5 ảnh PGS.TS Hoàng Văn Cường VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh Hà Nội
6 ảnh TS Nguyễn Ngọc Bảo Viện đào tạo sau đại học - ĐH Kinh tế Quốc dân - Kinh tế và kinh doanh Hà Nội
7 ảnh TS Hồ Đình Bảo Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh doanh và quản lý Hà Nội
8 ảnh ThS Phan Thị Yến Phòng KT & ĐBCLGD; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Khoa học nhân văn khác Đà Nẵng
9 ảnh ThS Lê Thị Thu Tâm Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế và kinh doanh Đà Nẵng
10 ảnh ThS Lê Đức Tâm Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế - Triết học Đà Nẵng