Bùi Ngọc Quý   Sinh ngày: 1980
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Bùi Ngọc Quý
2. Học hàm/ học vị TS
3. Năm sinh 1980
4. Chuyên ngành - Khoa học Trái Đất

5. Cơ quan công tác Trường đại học Mỏ - Địa chất
Địa chỉ cơ quan 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố