Hoàng Văn Cường   Sinh ngày: 1963
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH    
109 lượt xem
1. Họ và tên Hoàng Văn Cường
2. Học hàm/ học vị PGS.TS
3. Năm sinh 1963
4. Chuyên ngành - Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

5. Cơ quan công tác VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Địa chỉ cơ quan Gác 2 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân
6. Hướng nghiên cứu Hướng nghiên cứu:
Kinh doanh bất động sản, Kinh tế địa chính, Kinh tế nông nghiệp, Dân số và các vấn đề xã hội, Quy hoạch phát triển
7. Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.0 Sử dụng lao động nữ trong nông nghiệp, nông thôn; [1987 - 1988]; UBKHXH Việt Nam
7.1 Giải pháp cho hộ không đất, thiếu đất đồng bằng sông Cửu Long; [1999 - ]; TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
8. Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.0 PGS.TS. Hoàng Văn Cường; "Hoàn thiện chính sách, pháp luật trong quản lý thị trường bất động sản"; Tạp chí Xây dựng; [2009]
8.1 PGS.TS. Hoàng Văn Cường; "Sử dụng chỉ số HDI và HPI trong đánh giá trình độ phát triển các vùng nông thôn"; Tạp chí Kinh tế và phát triển; [2001]
8.2 PGS.TS. Hoàng Văn Cường; "Sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp để đánh giá thực trạng nguồn tài chính trong các tầng lớp dân cư Thủ Đô"; Tạp chí Kinh tế phát triển; [2000]