HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FRONTEND

Phiên bản tài liệu: 1.0

HÀ NỘI, 03/2017

1. Tổng quan

1.1 Mô tả chức năng
1.2 Danh sách tính năng

2. Mô tả chi tiết tính năng

2.1 Trang chủ
2.2 Tìm kiếm trên trang chủ
2.3 Tìm kiếm trên bộ lọc từng mục
2.3.1. Bộ lọc Chuyên gia KH&CN
2.3.2. Bộ lọc Đề tài dự án các cấp
2.3.3. Bộ lọc Bằng phát minh, sáng chế
2.3.4. Bộ lọc Sản phẩm, công nghệ mới
2.3.1. Bộ lọc Doanh Nghiệp KH&CN

1. Tổng quan

1.1 Mô tả chức năng

Ở phiên bản đầu tiên, hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tập trung chủ yếu ở chức năng chính là tìm kiếm và quản lý cơ sở dữ liệu.

Phần frontend của hệ thống hướng tới phục vụ hiển thị giao diện cho các chức năng chính trên. Giao diện phiên bản hiện tại đã hiển thị ổn, tự động căn chỉnh theo kích thước màn hình trên pc, laptop, ipad và các thiết bị di động.

1.2 Danh sách tính năng

2. Mô tả chi tiết tính năng

2.1 Trang chủ

2.1.1 Mô tả

Trang chủ chứa thanh tìm kiếm/ tìm kiếm nâng cao, các số liệu thống kê số lượng dữ liệu theo từng mục trong hệ thống, các biểu đồ thống kê, danh sahcs các chuyên gia hàng đầu( slideshow), bản đồ vị trí trụ sở hệ thống và các link chuyển hạng mục.

2.1.2 Thao tác giao diện

· Click chuột vào các link phần cuối trang để chuyển hướng tới kho dữ liệu tương ứng với tiêu đề link.

Ví dụ: chọn link dữ liệu chuyên gia sẽ chuyển hướng đến trang danh sách tất cả chuyên gia( chính là trang tất cả kết quả tìm kiếm của chuyên gia, có thanh search và bộ lọc tìm kiếm cho dữ liệu chuyên gia)

Giao diện trên thiết bị di động

2.2 Tìm kiếm trên trang chủ

2.2.1 Mô tả

Nhập từ khóa và tùy chỉnh bộ lọc sẵn có để tìm kiếm dữ liệu

2.2.2 Thao tác trên giao diện

Kết quả : Hệ thống tìm kiếm cơ sở dữ liệu liên quan và trả về danh sách kết quả tìm kiếm.

o Chọn Tất cả các dữ liệu KH&CN, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang tất cả dữ liệu, trả về tất cả các dữ liệu có nội dung chứa từ khóa tìm kiếm, bao gồm cả dữ liệu chuyên gia, đề tài dự án, bằng phát minh sáng chế, sản phẩm ứng dụng và doanh nghiệp.

o Chọn Dữ liệu chuyên gia KH&CN, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang dữ liệu chuyên gia, trả về tất cả chuyên gia có dữ liệu chứa từ khóa tìm kiếm.

…..

2.3 Tìm kiếm trên bộ lọc từng mục

Mỗi mục (ví dụ chuyên gia, doanh nghiệp…) đề được xây dựng bộ lọc tìm kiếm riêng, phục vụ tìm kiếm nhanh và đúng trọng tâm.

Có thể click chọn tên mục trên danh sách các mục tìm kiếm để chuyển sang tìm kiếm theo mục tương ứng

2.3.1 Bộ lọc Chuyên gia KH&CN

Các bước thực hiện

B1: Nhập từ khóa cần tìm vào khung nhập của thanh tìm kiếm

B2: Tùy chỉnh bộ lọc theo mục đích tìm kiếm (có thể chọn lọc cùng lúc nhiều tiêu chí)

B3: Click tìm kiếm dữ liệu hoặc nhấn enter để bắt đầu tìm kiếm

o Bộ lọc chuyên gia KH&CN gồm:

§ lọc theo thông tin chứa từ khóa( Tìm theo)

§ lọc theo tỉnh, thành phố

§ lọc theo chức danh( học vị)

Bộ lọc nào được chọn, hệ thống sẽ lọc theo tiêu chí đó.

Kết quả: Ví dụ, bạn lọc tìm kiếm với từ khóa Nguyễn, chọn tìm theo > tên nhà KH, tỉnh, thành phố > Đà Nẵng, Chức danh > TS

Hệ thống sẽ trả về danh sách tất cả chuyên gia có tên chứa từ “Nguyễn”, đang ở Đà Nẵng và có chức danh là TS( tiến sĩ) như dưới đây:

2.3.2 Bộ lọc Đề tài, dự án các cấp

Các bước thực hiện:

B1: Nhập từ khóa cần tìm vào khung nhập của thanh tìm kiếm

B2: Tùy chỉnh bộ lọc theo mục đích tìm kiếm (có thể chọn lọc cùng lúc nhiều tiêu chí)

B3: Click tìm kiếm dữ liệu hoặc nhấn enter để bắt đầu tìm kiếm

o Bộ lọc đề tài, dự án các cấp gồm:

§ lọc theo thông tin chứa từ khóa( Tìm theo)

§ lọc theo chuyên ngành

Bộ lọc nào được chọn, hệ thống sẽ lọc theo tiêu chí đó.

Kết quả: Ví dụ, bạn lọc tìm kiếm với từ khóa thực phẩm, chọn tìm theo > tên đề tài, dự án, chuyên ngành > Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Hệ thống sẽ trả về danh sách tất cả đề tài dự án có tên chứa từ “thực phẩm”, thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học trong nông nghiệp như dưới đây:

2.3.3 Bộ lọc Bằng phát minh,sáng chế

Các bước thực hiện:

B1: Nhập từ khóa cần tìm vào khung nhập của thanh tìm kiếm

B2: Tùy chỉnh bộ lọc theo mục đích tìm kiếm (có thể chọn lọc cùng lúc nhiều tiêu chí)

B3: Click tìm kiếm dữ liệu hoặc nhấn enter để bắt đầu tìm kiếm

o Bộ lọc bằng phát minh, sáng chế gồm:

§ lọc theo thông tin chứa từ khóa( Tìm theo)

§ lọc theo lĩnh vực KH&CN

§ Loại

Bộ lọc nào được chọn, hệ thống sẽ lọc theo tiêu chí đó.

Kết quả: Ví dụ, bạn lọc tìm kiếm với từ khóa thực phẩm, chọn tìm theo >tên bằng phát minh, sáng chế, chuyên ngành > Công nghệ thông tin và truyền thông, loại > Giải pháp hữu ích

Hệ thống sẽ trả về danh sách tất cả bằng phát minh sáng chế có tên chứa từ “điện”, thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, thuộc loại giải pháp hữu ích như dưới đây:

2.3.4 Bộ lọc Sản phẩm, công nghệ mới

Các bước thực hiện:

B1: Nhập từ khóa cần tìm vào khung nhập của thanh tìm kiếm

B2: Tùy chỉnh bộ lọc theo mục đích tìm kiếm (có thể chọn lọc cùng lúc nhiều tiêu chí)

B3: Click tìm kiếm dữ liệu hoặc nhấn enter để bắt đầu tìm kiếm

o Bộ lọc sản phẩm,công nghệ mới gồm:

§ lọc theo thông tin chứa từ khóa( Tìm theo)

§ lọc theo lĩnh vực KH&CN

Bộ lọc nào được chọn, hệ thống sẽ lọc theo tiêu chí đó.

Kết quả: Ví dụ, bạn lọc tìm kiếm với từ khóa vật liệu, chọn tìm theo >khả năng ứng dụng

Hệ thống sẽ trả về danh sách tất cả sản phẩm, công nghệ mới có khả năng ứng dụng chứa từ “vật liệu” như dưới đây:

2.3.5 Bộ lọc Doanh nghiệp KH&CN

Các bước thực hiện:

B1: Nhập từ khóa cần tìm vào khung nhập của thanh tìm kiếm

B2: Tùy chỉnh bộ lọc theo mục đích tìm kiếm (có thể chọn lọc cùng lúc nhiều tiêu chí)

B3: Click tìm kiếm dữ liệu hoặc nhấn enter để bắt đầu tìm kiếm

o Bộ lọc doanh nghiệp KH&CN gồm:

§ lọc theo thông tin chứa từ khóa( Tìm theo)

§ lọc theo lĩnh vực KH&CN

§ lọc theo Tỉnh, thành phố

§ Xếp hạng

Bộ lọc nào được chọn, hệ thống sẽ lọc theo tiêu chí đó.

Kết quả: Ví dụ, bạn lọc tìm kiếm với từ khóa “dược phẩm”, chọn tìm theo >tên doanh nghiệp, Tỉnh, thành phố > Bắc Ninh

Hệ thống sẽ trả về danh sách tất cả doanh nghiệp KH&CN tên chứa từ “dược phẩm” tại Bắc Ninh như sau: