Kết quả tìm kiếm bắng phát minh, sáng chế: 3447 trong 0.041038036346436 giây
Stt Tên bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích Lĩnh vực KH&CN Số, ký hiệu, bằng Tác giả Ngày công bố
1 Hệ thống quản lý chính xác dựa trên việc đóng ngắt nguồn điện EMS Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2014-02463 Phạm Đình Mẫn (VN) 25/01/2016
2 Thiết bị và phương pháp xử lý cử chỉ làm đầu vào cho thiết bị tính toán Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-02212 YAO, Lining (US), MISTRY, Pranav (US), SNAVELY, John (US), SADI, Sajid (US) 25/11/2015
3 Thiết bị tạo thuận lợi cho việc dự phòng của thiết bị biên mạng và hệ thống giám sát video Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-01853 HERZEL, Roni (IL) 25/11/2015
4 Thiết bị giải mã hình ảnh Công nghệ thông tin và truyền thông SONG, Hak-Sup (KR), MIN, Jung-Hye (KR) 25/11/2015
5 Vật ghi chứa mã hai chiều, phương pháp phân tích mã hai chiều và hệ thống tạo ra mã hai chiều Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-01902 HOSOKANE, Yutaka (JP) 25/11/2015
6 Hệ thống và phương pháp cho thiết bị thu, lưu trữ và truyền thẻ dải từ tính Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-02758 GRAYLIN, William W. (US) 25/11/2015
7 Phương pháp và thiết bị để quản lý nhóm trong khi truyền thông máy-máy Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-02222 GAO, Ying (CN) 25/11/2015
8 Phương pháp thực hiện dịch vụ nhạc chờ đa âm dựa vào tâm trạng và hệ thống phát nhạc chờ đa âm Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-02249 XU, Bin (CN), GE, Hao (CN), ZHANG, Haojun (CN), LU, Tao (CN) 25/11/2015
9 Phương pháp và thiết bị truyền tín hiệu Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-02741 HUANG, Jianbo (CN), HUANG, Hui (CN) 25/11/2015
10 Hệ thống kỹ thuật nhà máy Công nghệ thông tin và truyền thông 1-2015-02453 TAKEMURA Hideo (JP) 25/11/2015